analiza

Title Author(s) Keywords Level
Analisi del polline Christoph Bauer Lower Secondary Education
Analiza cvetnega prahu Christoph Bauer opazovanje pod mikroskopom, cvetni prah, trajni preparat Lower Secondary Education
Analiza pyłku kwiatowego (Skąd bierze się miód) Christoph Bauer badać / oglądać pod mikroskopem, pyłek, analiza pyłka, analiza, preparat stały Lower Secondary Education
Pollen analysis Christoph Bauer examining under the microscope, Pollen, pollen analysis, permanent mount Lower Secondary Education
Pollenanalyse Christoph Bauer Mikroskopieren, Pollen, Pollenanalyse, Dauerpräparat Lower Secondary Education
L'irraggiamento solare Peter Schweitzer studio di una funzione, analisi matematica, integrale indefinito e definito, irraggiamento solare Upper Secondary Education
Promieniowanie słoneczne Peter Schweitzer Upper Secondary Education
Solar radiation Peter Schweitzer Analysis, Integration, maximum, minimum, solar radition, sun Upper Secondary Education
Solarna radijacija Peter Schweitzer Upper Secondary Education
Sončevo sevanje Peter Schweitzer maksimum, minmum, analiza, sončevo sevanje Upper Secondary Education
Sonneneinstrahlung Peter Schweitzer Analysis, Integration, Maxima, Minima, Sonneneinstrahlung, Sonne Upper Secondary Education
Analiziranje podatkov z Pivotcharts Eva Bauer Pivot grafikoni, grafikoni, grafi, analiza Lower Secondary Education
Data analysis with PivotCharts Eva Bauer PivotCharts, diagram, diagrams, charts, Analysis Lower Secondary Education
Datenauswertung mit PivotCharts Eva Bauer PivotCharts, Diagramme, Auswertung Lower Secondary Education